trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Powiat Ostrowski: nowe karetki szpitalne i jubileusz Centrum Kształcenia Zawodowego

  Jest co świętować w Powiecie Ostrowskim! SOR ostrowskiego szpitala wzbogacił się o dwa nowe ambulanse, a Centrum Kształcenia Zawodowego obchodzi 5-lecie funkcjonowania. 18 września 2022 roku w przekazaniu karetek oraz w jubileuszu zawodowców, wraz ze Starostą Pawłem Rajskim uczestniczył Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.    

  Powiat Ostrowski sięgnął po fundusze w ramach Działania 11.2 WRPO 2014+ „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)” i zrealizował  projekt „Wyposażenie i wykonanie prac modernizacyjno-adaptacyjnych wybranych oddziałów w ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim związanych z pandemią COVID-19”. W ramach projektu zostały zakupione dwa nowe ambulanse dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Poza tym marszałkowskie fundusze unijne w wysokości ponad 4 mln zł  zostały przeznaczone na zakup sprzętu medycznego, aparatury medycznej i diagnostycznej na potrzeby Oddziału Laryngologicznego, a także przeprowadzenie potrzebnych prac modernizacyjno-adaptacyjnych. 

  - Wśród sprzętu medycznego, który w okresie epidemii covid-19 był szczególnie narażony na eksploatację i zużycie znajdowały się właśnie karetki. Potrzeba częstej dekontaminacji, dezynfekcji wpływała na szybkie zużywanie się pojazdów i wyposażenia. Odpowiedzią unijnego płatnika były dodatkowe środki i szybka ścieżka, żeby w części nadrobić braki i zmodernizować sprzęt. Wszyscy, którzy złożyli dobre wnioski mieli szanse pozyskać środki m.in. właśnie na karetki. Gratuluję władzom powiatu skuteczności w pozyskiwaniu funduszy unijnych’’ – powiedział Marszałek Marek Woźniak.

  - Dzisiejsze przekazanie karetek to kolejny dowód na to, że ostrowski szpital ma wielu przyjaciół i udaje się do naszej lecznicy przyciągać środki z różnych źródeł: rządowych, unijnych, pozarządowych oraz sponsorów. Dziś przekazujemy dwie nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone karetki. Sprzęt bardzo oczekiwany bo zużycie tego taboru jest bardzo duże. Otrzymane dofinansowanie to szansa na szybszą wymianę taboru  – podkreślił Starosta Paweł Rajski. 

  Ostrowscy zawodowcy 

  Już 7735 uczniów z czterech ostrowskich szkół uczestniczyło w zajęciach lekcyjnych i  pozalekcyjnych szkoleniach w Centrum Kształcenia Zawodowego w Ostrowie Wielkopolskim.  Centrum obchodzi swoje  5-lecie a podczas okolicznościowego spotkania, którego gościem był Marszałek Marek Woźniak, nie zabrakło urodzinowego tortu i życzeń dalszego rozwoju. 

  Centrum prowadzi zajęcia z zakresu kształcenia 20 zawodów. Stworzono tam warunki dla kształcenia tzw. inteligentnych zawodów przyszłości oraz deficytowych i priorytetowych dla rozwoju regionalnej i krajowej gospodarki. To m.in. technik urządzeń energetyki odnawialnej, technik elektronik, technik chłodnictwa i klimatyzacji czy technik elektryk. 

  Przypomnijmy, że Powiat Ostrowski od 2017 do 2018 r przeprowadził inwestycję „Polegająca na przebudowie i rozbudowie istniejących budynków warsztatów szkolnych ZSTE CKU celem utworzenia odpowiednich warunków do funkcjonowania Centrum Kształcenia Praktycznego, obecnie Centrum Kształcenia Zawodowego.  Koszt rozbudowy i wyposażenia  CKZ wyniósł 12,4 mln zł, z czego 9,6 mln zł to marszałkowskie środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014.   

  Warto podkreślić, że siedziba Centrum Kształcenia Zawodowego  jest wzorcowo energooszczędna i jest zasilana w energię z różnych źródeł  - konwencjonalnych oraz z paneli fotowoltaicznych i solarnych na dachu, elektrowni wiatrowej, a także powietrznej pompy ciepła.    


  Galeria zdjęć: