trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

POTRZEBNE ZMIANY, BY POMÓC LOTNISKU

    Projekt stanowiska sejmiku dotyczącego sytuacji w portach lotniczych, w tym szczególnie w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. Jej obrady odbyły się w trybie zdalnym 15 marca.

    Najpierw radni wysłuchali corocznej informacji o transporcie lotniczym w Wielkopolsce, przedstawionej przez dyrektora Departamentu Transportu UMWW Roberta Pilarczyka. O sytuacji spółki Port Lotniczy Poznań-Ławica rozmawiali też z jej prezesem Mariuszem Wiatrowskim. Z kolei wicemarszałek Wojciech Jankowiak mówił o przesłankach przygotowania projektu wspomnianego stanowiska sejmiku. Poznańskie lotnisko jest w złej sytuacji finansowej z powodu wywołanego pandemią zahamowania ruchu lotniczego, ale też z powodu konieczności wypłaty wysokich odszkodowań przyznawanych przez sądy właścicielom nieruchomości położonych w wokółlotniskowej strefie ograniczonego użytkowania. Stąd w stanowisku sejmiku pojawił się apel do władz o taką zmianę przepisów, która pozwoli normalnie funkcjonować lotnisku.

    Komisja zapoznała się również z informacją o współpracy międzynarodowej województwa w 2020 roku oraz planem takich działań na rok obecny. Rozmawiano o ograniczeniu tych kontaktów wywołanym pandemią. Padły też propozycje, by przygotować propozycję udzielenia pomocy któremuś z będących w obecnych realiach w najtrudniejszej sytuacji partnerskich regionów, na przykład z Mołdawii.


    Galeria zdjęć: