trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Porządek obrad

   

  PORZĄDEK OBRAD

  XXVI SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

  25 stycznia 2021 r. /godz.1100/

   

  1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarzy obrad.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/471/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2021.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/470/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Pobiedziska. 
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie. 
  9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do zaopiniowania przez zespół opiniodawczo – doradczy ds. podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie, projektu uchwały w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii. 
  11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/483/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na rok 2021. 
  12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zgodnie z właściwością skargi na Dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie  przekazania petycji o obronę niepodległości Polski przed dążeniem Niemiec do ekonomicznego i politycznego panowania nad narodami Europy. 
  14. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
  15. Interpelacje i zapytania radnych
  16. Zamknięcie posiedzenia.