trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Poprawią się warunki i bezpieczeństwo ruchu - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306

  7 kwietnia 2021 r. Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego uczestniczył w podpisaniu umowy przez Pawła Katarzyńskiego, Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z Maciejem Hewuszem, Dyrektorem Regionu spółki COLAS Polska. Umowa dotyczy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 306 od Buku do skrzyżowania z drogą S5 na odcinku przebiegającym w granicach gminy Buk. W spotkaniu uczestniczył także Paweł Adam, Burmistrz Miasta i Gminy Buk.
   
  Odcinek o długości 3,7 km w Buku to jeden z dwóch etapów rozbudowy drogi nr 306 zaplanowanych do realizacji w latach 2021-2023. Równolegle trwa jeszcze postępowanie przetargowe dla odcinka o długości 8,6 km w granicach gminy Stęszew. To kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2017 r.
  Z uwagi na lokalizację i natężenie ruchu ma ona strategiczne znaczenie dla poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu oraz dalszego rozwoju i rozbudowy sieci połączeń drogowych w regionie. Jest realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+  i współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Została podzielona na trzy etapy.
   
  1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 od skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 431 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
  Długość odcinka: 8,2 km.
  Wartość zadania: 27, 9 mln zł, w tym 22,8 mln zł udział UE. 
  Okres realizacji: 2017-2020.
  2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 od Buku do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Buk w systemie „buduj”. Wartość umowna: 14,8 mln zł.
  3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 od Buku do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Stęszew w systemie „buduj”. Trwa postępowanie przetargowe.
  Zakres prac obejmuje m.in. wzmocnienie i poszerzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni, budowę chodników i ścieżek rowerowych, przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi, budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, np. aktywnych znaków na wyspach i wykonanie oznakowania.
   
  W załączniku  orientacyjna mapa rozbudowy