trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Podsumowanie IV edycji projektu “Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”

  Wyróżnienia dla nauczycieli i uczniów, przegląd wybranych projektów uczniowskich,  wymiana doświadczeń i plany na przyszłość. Już po raz czwarty kolejni nauczyciele i uczniowie wielkopolskich szkół zostali zaproszeni na galę podsumowującą działania w Projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020, która odbyła się 16 listopada 2022 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

  Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 jest kluczowym projektem Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Celem Projektu jest umożliwienie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji oraz doskonalenie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomach podstawowym oraz ponadpodstawowym. Projekt trwa od 2016 roku i od początku istnienia zakładał przeprowadzenie 4 edycji. W każdej z nich brało udział ponad 150 wielkopolskich szkół, a nauczyciele prowadzili zajęcia pozalekcyjne od listopada do maja kolejnego roku. 

  - "Cyfrowa Szkoła Wielkoplsk@ 2020" to przede wszystkim projekt o włączeniu. Włączeniu uczniów ze szkol podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich nauczycieli z różnych zakątków Wielkopolski w nowoczesną cyfrową i interaktywną rzeczywistość, włączeniu do projektów prowadzonych przez grono uniwersyteckich profesorów i wreszcie do współzawodnictwa między sobą niezależnie od odległości. To tez projekt, który żyje i pozostawia po sobie konkretne produkty. Wszyscy uczestnicy wzbogacili się o takie doświadczenia i umiejętności, które byłyby trudne do uzyskania bez projektu - mówi Paulina Stochniałek, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

  Z początkiem roku szkolnego 2021/2022 szkoły wybrały jeden z sześciu podprojektów: Akademia Kształcenia Wyprzedzającego, Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty, Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski, Klasy Akademickie, Ligi Przedmiotowe lub Uczniowskie Laboratoria Informatyczne. Zajęcia z uczniami prowadzone były metodą projektu, a efektem całorocznej pracy zespołów uczniowskich było opracowanie materiału w postaci cyfrowej. Szkoły zostały wyposażone w cyfrowe narzędzia takie jak laptopy, tablety oraz różnorodne narzędzia TIK. W zależności od wybranego podprojektu, uczniowie wykorzystywali podczas dodatkowych zajęć miedzy innymi tablety i laptopy, aparaty fotograficzne, drukarki 3D, urządzenia pomiarowe, stacje meteorologiczne, gry edukacyjne oraz zestawy edukacyjne w zakresie programowania i robotyki. Wszystkie te narzędzia, jak również zestaw materiałów biurowych, niezbędne do realizacji zajęć pozalekcyjnych, zostały przekazane szkołom w ramach Projektu “Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”.

  Różnorodność zaplanowanych w projekcie działań edukacyjnych pozwala na rozwój kompetencji matematycznych, przyrodniczych oraz językowych uczniów. Ponadto efekt edukacyjny został wzmocniony poprzez organizację szkoleń oraz konferencji dydaktycznych dla nauczycieli objętych wsparciem w projekcie.

  Nagrody i wyróżnienia wręczyła Paulina Stochniałek, a prowadzącą wydarzenie była Dorota Kinal - Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Każdy wyróżniony uczeń otrzymał tablet, natomiast szkoła, która zwyciężyła w rozgrywkach Lig Przedmiotowych - zestaw mikrofonów oraz rzutnik multimedialny.

  Więcej informacji o Projekcie oraz wybrane projekty uczniowskie można znaleźć na stronie http://csw2020.com.pl 

   


  Galeria zdjęć: