trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Podpisanie Aktu Powołania Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego

  Sześć regionalnych organizacji samorządu gospodarczego podpisało Akt Powołania Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego. Uroczystość odbyła się w obecności  Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

  Jacek Bogusławski podkreślił, że stworzenie wspólnej platformy pozasądowego rozstrzygania sporów pozwoli na zminimalizowanie negatywnych skutków ewentualnych sporów oraz roszczeń majątkowych pomiędzy stronami. Ograniczy także koszty finansowe prowadzonych postępowań.

  Akt powołania został podpisany przez Prezesów Izb Gospodarczych z Wielkopolski: 

  1/ Wojciecha Kruka - Prezydenta Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, 
  2/ Andrzeja Łyko - Prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji, 
  3/ Tomasza Łasowskiego – Prezesa Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie, 
  4/ Grzegorza Marciniaka – Prezesa Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, 
  5/ Romana Byczyka – Prezesa Konińskiej Izby Gospodarczej, Tomasza Działyńskiego – Prezesa Pracodawców RP – Wielkopolska, 
  6/ Włodzimierza Bobkiewicza – Prezesa WIPH w Gnieźnie.

  W czasie wystąpienia Jacek Bogusławski zauważył także, że powstanie Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego będzie kamieniem milowym w procesie upowszechnienia idei sądownictwa polubownego. Istotny  jest fakt, że Sąd będzie mógł korzystać ze wsparcia doświadczonej kadry akademickiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak również grona praktyków sztuki prawniczej - Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz Okręgowej Rady Adwokackiej. Przedstawiciele tych strategicznych partnerów uczestniczyli w uroczystości podpisania aktu powstania WSA.

   


  Galeria zdjęć: