trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Plan na 2010 zaakceptowany

    Posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 11 grudnia 2009 r.
    Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu województwa na 2010 rok. Podczas posiedzenia konsekwetnie odrzucano kolejne poprawki zgłaszane przez przewodniczącego komisji, jednocześnie szefa opozycyjnego klubu PiS Zbigniewa Czerwińskiego. Radni zaakceptowali jedynie zmiany zaproponowane w autopoprawce przez zarząd województwa. W jej ramach m.in. zrezygnowano z ponad 4,5 mln zł na zabezpieczenie wypłat pensji pracowników opłacanych z pomocy technicznej oraz z 2,5 mln zł rezerwy celowej na wykup budynku dla teatru w Gnieźnie (nieruchomość została już sprzedana). Mimo to planowany przyszłoroczny deficyt wzrósł o 4,6 mln zł. Wpływ na to miało głównie przeniesienie z tegorocznego do przyszłorocznego budżetu wydatków na niezrealizowane w minionych dwunastu miesiącach inwestycje, w tym ponad 9 mln zł na budowę obwodnicy Grabowa nad Prosną. Autopoprawka wprowadziła też, wnioskowane przez Komisję Kultury Fizycznej i Turystyki, 80 tys. zł na turniej rozgrywany na wielkopolskich "orlikach". Przeniesiono także do rezerwy celowej 3 mln zł przeznaczone pierwotnie na kontenerową rozbudowę szpitala położniczego w Poznaniu.
    Komisja jednogłosnie zaopiniowała pozytywnie poprawki do tegorocznego budżetu. Podkreślano przy tym, że obecny rok uda się zamknąć bez zaciągania kredytu oraz bez zapisywania tak zwanych wydatków niewygasających. Radni zapoznali się również z informacją o sytuacji finansowej szpitali wojewódzkich w Poznaniu i w Koninie.