trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Plan dla doradztwa

    Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 14 grudnia 2010 r.

    Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała program działalności oraz plan finansowy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Ich rozpatrzenie poprzedziła dyskusja nad wnioskiem radnego Zbigniewa Ajchlera, by te punkty przełożyć na następne posiedzenie komisji i połączyć je z dyskusja nad ewentualnymi zmianami w strukturze WODR. Ostatecznie wnioskodawca i pozostali radni zgodzili się z propozycją przewodniczącego komisji Czesława Cieślaka, by w przyszłym roku zwołać specjalne posiedzenie dla przedyskutowania działalności i formy organizacyjnej ośrodka.
    Radni zaakceptowali także szereg projektów uchwał wprowadzających zmiany w tegorocznym budżecie, dotyczących między innymi tak zwanej małej retencji oraz programu Wielkopolska Odnowa Wsi.