trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Plan wyczyszczony”

    Posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 17 grudnia 2010 r.

    Ponad dwie godziny zajęło radnym podczas inauguracyjnego posiedzenia Komisji Budżetowej opiniowanie szeregu poprawek do tegorocznego planu dochodów i wydatków województwa. To tradycyjne „czyszczenie” budżetowych zapisów związane z końcem roku.
    W ich efekcie zmniejszony został deficyt w budżecie – do 65 milionów złotych; podczas gdy początkowo w uchwale budżetowej zakładano, że niedostatek w wojewódzkiej kasie może wynieść nawet 258 milionów złotych. Wskutek tej sytuacji o kolejne 40 milionów złotych zmniejszona została wysokość emitowanych w tym roku przez województwo obligacji.
    Jedną z dłuższych dyskusji podczas omawiania projektów poprawek wywołał ten dotyczący tak zwanej małej retencji. Z powodu głównie złych warunków pogodowych wielu inwestorów nie wykonało zaplanowanych prac, w związku z czym zaproponowano przesunięcie ponad 900 tysięcy złotych na budowę dróg śródpolnych. Część radnych wnioskowała, by w budżecie na przyszły rok wydatki na mała retencję zwiększyć o wspomnianą wyżej kwotę. Ostatecznie komisja wystosowała w tej sprawie apel do zarządu województwa.