trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Pieniądze na ZAZ-y i zabytki

    Posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 18 marca 2011 r.

    Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał na marcową sesję, zmieniających tegoroczny budżet i wieloletnią prognozę finansową województwa. Chodzi m.in. o poszerzenie zakresu inwestycji realizowanych w Wojewódzkim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, a także o zmianę harmonogramów oraz zakresu inwestycji planowanych w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu i Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu.
    Pozytywnie zaopiniowano także projekt uchwały określającej zadania, na które w 2011 roku przeznaczone zostaną pieniądze przekazane samorządowi województwa z Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz uchwał związanych z rozdysponowaniem tych środków (789,5 tys. zł ) pomiędzy 9 wielkopolskich zakładów aktywizacji zawodowej.
    Podobnie zaopiniowany zostały projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze województwa. Łączną kwotą 1,3 mln zł dofinansowane mają być 74 zadania.
    Radni wyrazili również zgodę na przekazanie przez województwo pomocy finansowej kolejnym samorządom przystępującym do programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Tym sposobem w 2011 roku, budując 54 nowe kompleksy sportowe, Wielkopolska pozostaje krajowym liderem wśród „orlikowych” inwestorów.