trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Pieniądze na kulturę

    Posiedzenie Komisji Kultury w dniu 4 kwietnia 2011 r.

    Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego za rok 2010”.
    Jak jednocześnie poinformowano komisję, do Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w ramach organizowanych konkursów na realizację – w formie powierzenia lub wspierania – zadań publicznych w dziedzinie kultury w roku 2011 wpłynęło ponad 600 wniosków, a łączna kwota dofinansowania przekroczy 2,3 mln zł. Wspomagane będą m.in. przedsięwzięcia artystyczne, służące zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz popularyzacji różnych dziedzin sztuki oraz wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego regionu i postaci wybitnych Wielkopolan, a także realizacja projektów kulturalnych adresowanych do osób i grup zagrożonych marginalizacją i społecznym wykluczeniem.
    Radni pozytywnie ocenili ułatwienia proceduralne dla organizacji zainteresowanych pomocą samorządu województwa w realizacji przedsięwzięć kulturalnych. Niezbędne porady oraz informacje przedstawiciele wielkopolskich stowarzyszeń i fundacji mogą uzyskać w utworzonym w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 16 w Poznaniu u Punkcie Konsultacyjnym dla Organizacji Pozarządowych.
    Członkowie komisji ponadto pozytywnie zaopiniowali korekty zapisów budżetowych na rok 2011 związanych z m.in. z finansowaniem omawianych zadań.