trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Pieniądze na boiska i konkursy

    Posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki w dniu 12 stycznia 2011 r.

    Radni pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu województwa na rok 2011, w  działach:  turystyka, kultura fizyczna i sport,  oraz  bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona  przeciwpożarowa. Na dofinansowanie budowy obiektów sportowych zarezerwowano 23,3 mln zł. Ponad 9,1 mln zł zarząd województwa zamierza przeznaczyć w 2011 r. na wspieranie sportu dzieci i młodzieży oraz tworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej w regionie. Komisja sformułowała także postulat, aby dodatkowych 70 tysięcy zł przeznaczyć na organizację kolejnego regionalnego turnieju, którego areną byłyby wielkopolskie „orliki”. Budżet imprezy zwiększony zostałby do 150 tys. zł, co pozwoliłoby na poszerzenie zakresu rozgrywek, obok piłki nożnej, o nowe dyscypliny sportowe. 
    Radni zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały sejmiku dotyczącej tegorocznej realizacji programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. W ślad za tym, podczas styczniowej sesji, będą mogły zapaść decyzje o skierowaniu pomocy finansowej samorządu województwa w wysokości 6,66 mln zł do kolejnych beneficjentów programu.
    Członków komisji interesował przebieg naboru wniosków w ramach konkursów dla podmiotów pożytku publicznego i organizacji pozarządowych na podejmowane w tym roku zadania w zakresie kultury fizycznej i ratownictwa wodnego oraz krajoznawstwa i turystyki. Radni dokonali także wyboru ze swego grona osób, które wezmą udział w pracach komisji konkursowych.