trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

PIĘKNIEJSZE I BEZPIECZNIEJSZE WSIE I MIASTA

    Obradująca 18 czerwca w trybie zdalnym sejmikowa Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie szereg dokumentów dotyczących korekt w regionalnych finansach. Radni między innymi zaakceptowali propozycje zmian w tegorocznym budżecie województwa oraz w wieloletniej prognozie finansowej regionu.

    Również pozytywnie zaopiniowano kilka projektów uchwał sejmiku dotyczących przyznania pomocy finansowej województwa wielkopolskim gminom i powiatom w różnych sferach ich działalności. Dotyczy to na przykład beneficjentów wyłonionych w XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Samorządy otrzymają też wsparcie na inwestycje związane z zapleczem sanitarnym obiektów sportowych w ramach programu „Szatnia na medal”. Kolejne dotacje wesprą również samorządowe przedsięwzięcia dotyczące bazy sportowej (lekkoatletycznej), turystyki czy bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą.


    Galeria zdjęć: