trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ

    Radni z sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którzy obradowali zdalnie 18 maja, zaopiniowali pozytywnie kilka tzw. wniosków budżetowych, popierając m.in. projekt uchwały w sprawie dofinansowania z budżetu województwa samorządów w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

    – Do tegorocznej odsłony przedsięwzięcia, stanowiącej część programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, zgłoszono łącznie 252 wnioski – informowała Damiana Nowak, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w UMWW. – 4 z nich wycofano, 24 odrzucono podczas oceny formalnej i ostatecznie po merytorycznym przeglądzie aplikacji utworzono listę rankingową zawierającą 170 projektów.

    Zarząd województwa zatwierdził listę, komisja poparła ten wniosek, a finalną decyzję o przyznaniu wsparcia (7,25 mln zł na 170 zadań) podejmie 30 maja sejmik. Przypomnijmy, że jeden beneficjent może otrzymać maksymalnie 50 tys. zł, a głównym celem konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” jest aktywizacja mieszkańców mniejszych miejscowości oraz wsparcie niewielkich projektów, służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych.

    Radni zapoznali się też z audytem krajobrazowym dla Wielkopolski, raportem o stanie województwa, sprawozdaniem z realizacji budżetu regionu za 2021 rok oraz informacją o stanie mienia.


    Galeria zdjęć: