trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

PANDEMIA A POMOC SPOŁECZNA

    Jak sytuacja z ostatnich kilkunastu miesięcy wpłynęła na funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w Wielkopolsce? – to jeden z tematów, nad którym debatowali radni z sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej podczas czerwcowego, zdalnego posiedzenia.

    W sprawozdaniach za 2020 r. nie było widać wzrostu liczby klientów pomocy społecznej w województwie, a spodziewano się tego np. z powodu prognozowanego w pandemii wzrostu bezrobocia czy powiększenia się sfery uzależnień. Nie można jednak wykluczyć, że taki odłożony w czasie efekt będzie widoczny w roku bieżącym – przekazali radnym przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Okazją było zaopiniowanie przez komisję projektu uchwały sejmiku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2020 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

    Ponadto komisja zapoznała się z informacją o przepływie pracowników z niepełnosprawnościami z zakładu aktywności zawodowej do innych podmiotów na przykładzie ZAZ-u w Pile, a także z projektem programu współpracy z NGO-sami na 2022 rok. Radni zaopiniowali też projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i kilka propozycji zmian budżetowych.


    Galeria zdjęć: