trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Krok w kierunku Zielonego Ładu”. Unijne dofinansowanie od Marszałka na OZE

  „Dzisiejsze cztery umowy to kolejny krok w kierunku  osiągnięcia Europejskiego Zielonego Ładu”  - powiedział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, podczas podpisania umów ws. wsparcia środkami unijnymi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) projektów zakładających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Turek, Brudzew i Kawęczyn oraz miasta i gminy Wągrowiec, a także Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wielkopolskim. 

  16,7 mln zł unijnego wsparcia pomoże w realizacji wartych 22,5 mln zł projektów, dzięki którym na budynkach w Wielkopolsce zostanie zamontowanych kolejnych 1186 nowych instalacji dostarczających energię elektryczną i cieplną z odnawialnych źródeł energii. 

  Podczas środowej konferencji online wraz Marszałkiem Woźniakiem umowy podpisali: Karol Mikołajczyk – Wójt Gminy Turek,  która jest autorem projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Turek”, Cezary Krasowski – Wójt Gminy Brudzew, realizującej w partnerstwie z Gminą Kawęczyn zadanie „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych”, Jarosław Berendt – Burmistrz Miasta Wągrowca, które w partnerstwie z Gminą Wągrowiec, tworzy  „Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec” oraz Grzegorz Pełko – Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w  Grodzisku Wielkopolskim, wcielającej w życie projekt „Wykorzystanie potencjału energii odnawialnej na rzecz Społeczności zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wielkopolskim”. 

  Nawiązując do wyzwań klimatycznych Marszałek Marek Woźniak dodał: „Wszyscy staramy się robić, co w naszej mocy, żeby przeciwstawić się czarnemu scenariuszowi, który jest rysowany przez naukowców dla Ziemi, bo ryzyko zmian klimatu i wzrostu temperatury to poważne zagrożenie. Jednym ze sposobów, aby temu przeciwdziałać jest wykorzystywanie  odnawialnych źródeł energii, w miejsce spalania paliw kopalnych. To dzieje się  w Wielkopolsce niemal codziennie. Bardzo cieszy udział w tym procesie samorządów lokalnych – gmin, miast i powiatów. Większość z przedsięwzięć, które uzyskały dziś unijne dofinansowanie, to projekty parasolowe. Samorządy lokalne podjęły się zatem ciężkiej pracy uzgodnień finansowych i technicznych zarówno z Urzędem Marszałkowskim, jak i właścicielami  prywatnych budynków”. „Nieco odmienny jest projekt Spółdzielni Mieszkaniowej, który dotyczy dwóch tysięcy mieszkańców budynków wielorodzinnych” – zauważył Marszałek. 
  Karol Mikołajczyk, Wójt Gminy Turek podkreślił: „Jesteśmy przedstawicielem Wielopolski wschodniej, tzw. gminy pokopalnianej, gdzie przemysł wydobywczo-energetyczny stanowił podstawę działania przez wiele lat, a który odchodzi obecnie już w przeszłość. Z kolei produkcja energii z OZE jest dla naszej gminy strategicznym elementem rozwoju gospodarczego na kolejne lata. Z tego powodu tym bardziej cieszymy się, że ten projekt będziemy realizować i że otrzymaliśmy unijne dofinansowanie”. Wójt dodał również, że projekt cieszy się rekordowym zainteresowaniem mieszkańców.  Wart ponad 8 mln zł projekt Turku uzyskał ponad 6,1 mln zł marszałkowskiego dofinansowania, w wyniku którego powstaną 503 jednostki wytwarzania energii z OZE. 

  Radości nie krył także Wójt Gminy Brudzew Cezary Krasowski „Jesteśmy szczęśliwi tym, że szczęśliwi z realizacji tego projektu mogą być nasi mieszkańcy”. Wójt przypomniał, że gmina jest prekursorem  w zakresie tworzenia elektrowni  fotowoltaicznych. Obecnie, dzięki wartemu 6,3 mln zł projektowi, gdzie unijne wsparcie to 4,8 mln zł, na terenie gmin Brudzew i Kawęczyn pojawi się 417 instalacji OZE. 
  Realizowany na terenie miasta i gminy Wągrowiec projekt „Słoneczne dachy”  jest bardzo przyjazny dla mieszkańców także ekonomicznie. „Dzięki unijnemu dofinansowaniu mieszkańcy pokryją jedynie koszty odbioru robót oraz wartość podatku VAT instalacji” – poinformował Burmistrz Jarosław Berendt. 245 ekologicznych źródeł energii wartych jest 6,1 mln zł, a dofinasowanie z WRPO 2014+ to 4,61 mln zł.
  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodzisku Wielkopolskim zamontuje 19 instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków wielorodzinnych i kotłowni. Jak informuje Grzegorz Pełko, Prezes Zarządu Spółdzielni, ta produkuje i dystrybuuje 100% energii cieplnej we własnym zakresie. „Nowe ogniwa zostaną podpięte pod źródła wytwarzania energii, czyli pod kotłownie i węzły cieplne w budynkach, gdzie przy pomocy  zasobników z grzałkami lub pomp ciepła będziemy wspierać proces ciepłej wody dla mieszkańców. Stanie się to dzięki czystej energii, co zdecydowanie obniży koszty” – podkreślił Prezes. Unijne dofinansowanie projektu wynosi 1,02 mln zł, gdzie całość przedsięwzięcia jest warta 2,03 mln zł. 
  Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego wszystkie projekty uzyskały dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 3 „Energia” WRPO 2014+, Działanie 3.1: „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałanie 3.1.1: „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”.