trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

  Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2023.

  Konkurs prowadzony jest przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

  Zadanie polega na zrealizowaniu projektu w zakresie:

  • ekologii ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzania elementów błękitno-zielonej infrastruktury oraz  roli wody w lokalnych ekosystemach;
  • wykonania antysmogową farbą do elewacji muralu promującego ekologię, ochronę zwierząt lub ochronę dziedzictwa przyrodniczego.

  Postęp technologiczny, w tym przypadku antysmogowa farba, pozwala na walkę z zanieczyszczeniem powietrza w sposób, który nie wymaga od nas żadnej aktywności. To dzieje się samo. Chcemy pokazać, że do walki z zanieczyszczeniem czasami wystarczą małe kroki w naszej najbliższej okolicy – mówi Jacek Bogusławski.

  Zlecenie realizacji zadania odbywać się będzie w formie wsparcia poprzez udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

  Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej – generatora wniosków – Witkac.pl w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs, w terminie do dnia 24 lutego 2023 r.

  Pliki do pobrania znajdują się na stronie: https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_281---ogloszenie-w-sprawie-zlecenia-organizacjom-pozarzadowym-1-112131803