trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ostatnie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu w tym roku kalendarzowym. Spotkaniu przewodniczył Zbigniew Hoffmann Wojewoda Wielkopolski

  Podczas zebrania omówiono:

  • projekt uchwały w sprawie: zmiany Przewodniczącego oraz składu prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu
  • projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr 4/2016 z 5 października 2016r. w sprawie powołania Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu
  • projekt stanowiska w sprawie podkreślenia znaczenia i roli zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego dla historii Rzeczypospolitej Polskiej

  Członkowie Rady korzystając z okazji podziękowali Panu Przewodniczącemu za ostatni rok przewodniczenia, wyrażając przekonanie, że dobra współpraca w ramach posiedzeń Rady nadal będzie mieć miejsce, budując w ten sposób wspólne porozumienie i dialog w regionie.

  Pan Przewodniczący również podziękował za wspólnie przepracowany rok i korzystając z okazji złożył członkom Rady serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

  Ostatnim elementem spotkania było wręczenie przez Pana Przewodniczącego nominacji nowemu członkowi Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu Panu Mariuszowi Wiśniewskiemu przedstawicielowi związku pracodawców Business Centre Club. Do składu Rady powołano również Pana Zbyszko Pawlaka (BCC) i Pana Bernarda Niemca (NSZZ „Solidarność”).

  W minionym roku Rada podjęła następujące akty prawne:

  • Opinia z 21 marca 2018 r. - Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2018 rok
  • Stanowisko z 2 lipca 2018 r. w sprawie utrzymania systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych prowadzonego dla młodocianych pracowników przez izby rzemieślnicze

  Galeria zdjęć: