trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2021

  Uchwała wraz z uzasadnieniem - pobierz
  Załącznik do uchwały (Ogłoszenie) - pobierz

  5 wymaganych dokumentów wynikających z ogłoszenia tj. :

  Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym - pobierz
  Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych - pobierz
  Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych - pobierz
  Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych do podpisania umowy - pobierz
  Oświadczenie o zgodności ofert - pobierz