trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2020 (programy Ministerstwa Sportu)

  Uchwała wraz z uzasadnieniem - kultura fizyczna 2020 - programy Ministerstwa Sportu - pobierz
  Załącznik nr 1 - kultura fizyczna 2020 - Program „Szkolny Klub Sportowy” - pobierz
  Załącznik nr 2 - kultura fizyczna 2020 - Program „Umiem pływać” - pobierz

  1. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2020 - pobierz
  2. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2020 - pobierz
  3. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych 2020 - Program „Szkolny Klub Sportowy” - pobierz
  4. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych 2020 - Program „Umiem pływać” - pobierz
  5. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych do podpisania umowy 2020 - pobierz
  6. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2020 - pobierz
  7. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2020 (wzór 1) - pobierz
  8. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2020 (wzór 2) - pobierz
  9. Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz
  10. Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz
  11. Karta oceny merytorycznej - kultura fizyczna 2020 - Program „Szkolny Klub Sportowy” - pobierz
  12. Karta oceny merytorycznej - kultura fizyczna 2020 - Program „Umiem pływać” - pobierz
  13. Wykaz grup ćwiczebnych - Program „Szkolny Klub Sportowy” - pobierz
  14. Wykaz grup ćwiczebnych - Program „Umiem pływać” - pobierz