trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Ośrodki Ograniczania Marnotrawstwa Żywności i Pomocy Żywnościowej”

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 5444/2022 - pobierz dokument

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert „Ośrodki Ograniczania Marnotrawstwa Żywności i Pomocy Żywnościowej” - pobierz dokument
  Oświadczenie o zaległościach – zał. 1 - pobierz dokument
  Oświadczenie o zgodności oferty z ofertą wygenerowaną przy wykorzystaniu „Generatora Ofert i Sprawozdań” – zał. 2 - pobierz dokument
  Oświadczenie o załącznikach (jeśli dotyczy) – zał. 3 - pobierz dokument
  Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych – zał. 4 - pobierz dokument
  Oświadczenie oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych – zał. 5 - pobierz dokument
  Oświadczenie NIP REGON numer konta – zał. 6 - pobierz dokument
  Oświadczenie o podatku VAT – zał. 7 - pobierz dokument
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na korespondencję elektroniczną – zał. 8 - pobierz dokument