trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”

  1. Uchwała nr 8401/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16. maja 2024 r. - pobierz dokument
  2. Ogłoszenie - pobierz dokument
  3. Wyjaśnienia do Formularza oferty 2024 - pobierz dokument
  4. Zestawienie udziału dotacji w kosztach zadania - pobierz dokument
  5. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno-prawnych - pobierz dokument
  6. Oświadczenie ws. tytułu prawnego do nieruchomości - pobierz dokument
  7. Oświadczenie zgoda na realizację zadania - pobierz dokument
  8. Oświadczenie ws. zgodności z przepisami prawa zadania dotyczącego zagospodarowania przestrzeni publicznej - pobierz dokument
  9. Oświadczenie o posiadaniu własnego numeru rachunku bankowego, numeru NIP oraz numeru REGON - pobierz dokument
  10. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych - pobierz dokument
  11. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną - pobierz dokument
  12. Oświadczenie wolontariusza/członka organizacji pozarządowej ws. wkładu osobowego (propozycja wzoru) - pobierz dokument
  13. Wzór sprawozdania - pobierz dokument