trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie konkursu ofert pn.: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego” w 2021 roku

    1. Uchwała Nr 3796/2021 ZWW z 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego” w 2021 roku - pobierz dokument
    2. Załącznik do Uchwały Nr 3796/2021 z 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego” w 2021 roku - pobierz dokument
    3. Wzór oferty o dofinansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego” w 2021 roku - pobierz dokument
    4. Wzór oświadczeń oferenta składanych na potrzeby konkursu o udzielenie dofinansowania na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego na podstawie art. 15 ust. 6 w zw. z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym - pobierz dokument
    5. Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług - pobierz dokument