trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego wynikającego z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026, pn.: Oznaczanie substancji odurzających w ściekach miejskich wybranych miast Wielkopolski”

    • Uchwała ZWW Nr 7087/2023 ZWW z 24 sierpnia 2023 r. wraz z uzasadnieniem - pobierz dokument
    • Ogłoszenie konkursowe wraz z pozostałymi załącznikami - pobierz dokument