trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego pn.: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego” w 2022 roku

  1. Uchwała Nr 4597/2022 ZWW z 27 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego” w 2022 roku - pobierz dokument
  2. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4597/2022 z 27 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego” w 2022 roku - pobierz dokument
  3. Wzór oferty o dofinansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego” w 2022 roku - pobierz dokument
  4. Wzór oświadczeń oferenta składanych na potrzeby konkursu o udzielenie dofinansowania na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego na podstawie art. 15 ust. 6 w zw. z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym - pobierz dokument
  5. Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług - pobierz dokument
  6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - pobierz dokument