trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Obligacje zamiast kredytu

    Posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 25 czerwca 2010 r.

    Tegoroczny deficyt budżetowy województwo pokryje obligacjami, a nie – jak wcześniej planowano – kredytem. Jak tłumaczyła radnym skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska, jest to bardziej elastyczny instrument finansowy. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sejmiku w tej sprawie, która pozwala na emisję obligacji (od jednorocznych do dziesięcioletnich) do maksymalnej kwoty 185 milionów złotych.

    Komisja zaopiniowała również liczne zmiany w tegorocznym budżecie oraz korekty dotyczące trybu prac nad ustawą budżetową i sposobu informowania o wykonaniu dochodów i wydatków w I półroczu. Akceptację uzyskały też informacja o kondycji szpitali w 2009 roku i o przekształceniu Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.