trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

O ZACHĘTACH NA ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW

    Podczas kwietniowych, prowadzonych w trybie zdalnym, obrad sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej radni dyskutowali m.in. o aktualnej sytuacji na wielkopolskim rynku pracy, kondycji zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w 2020 roku, a także formach zachęt zatrudniania pracowników, skierowanych do pracodawców oraz instytucji samorządowych.

    Jak wyjaśniała dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Barbara Kwapiszewska, każdy, kto zamierza zatrudnić osobę zarejestrowaną w PUP, może ubiegać się o wsparcie finansowe, związane z jej aktywizacją. Obecnie urzędy pracy oferują np.: dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego powyżej 50. roku życia; refundację pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego; grant na telepracę; świadczenie aktywizacyjne dla powracającego rodzica; refundację wynagrodzenia z tytułu prac interwencyjnych; dofinansowanie składek ZUS (także dla osób do 30. roku życia); refundację z tytułu zatrudnienia osób do 30. roku życia w ramach bonu na zatrudnienie; premię za zatrudnienie osoby bezrobotnej na staż; jednorazową premię po przygotowaniu zawodowym dorosłych.

    Ponadto komisja zaopiniowała pozytywnie propozycje zmian w tegorocznym budżecie województwa oraz poparła projekty uchwał sejmiku w sprawie przekazania samorządom dotacji na działalność zakładów aktywności zawodowej.


    Galeria zdjęć: