trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

O współpracy z partnerską Bretanią

  Marszałek Marek Woźniak spotkał się dziś z Katją Krüger, radną Regionu Bretania delegowaną ds. współpracy europejskiej i międzynarodowej, solidarności międzynarodowej i młodzieży. Przypomnijmy, że współpraca pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Regionem Bretania opiera się na „Porozumieniu o współpracy” podpisanym w 2005 roku, a odnowionym w 2019 roku.
   
  Marszałek  podsumował nasze dotychczasowe kontakty z Bretanią wyszczególniając ich trzy kluczowe rozdziały: okres francuskiej pomocy humanitarnej w czasach komunizmu; czas wymiany doświadczeń i wzajemnego poznawania się regionalnych partnerów i wreszcie obecny rozdział, który stanowi najtrudniejszy etap współpracy: czas wypracowania konkretnych i pożytecznych dla obydwu stron scenariuszy. „Ludzie się zmieniają. Zmieniają się perspektywy, a my pozostajemy niezmiennie otwarci na nowe inicjatywy i na współpracę z Państwem” – podkreślił Marszałek Woźniak. Zwrócił także uwagę na czekający nas „sprawdzian” w najbliższej przyszłości: „W każdym kryzysie są dwie postawy. Jest postawa ukierunkowana na zabezpieczanie wyłącznie własnego interesu, a druga postawa myślenia wspólnotowego, myślenia o wspólnych interesach. W sprawie otaczających nas kryzysów energetycznego, klimatycznego, wojny na Ukrainie – najbliższa przyszłość będzie szczególnym sprawdzianem dla myślenia wspólnotowego. Dlatego tak ważny będzie nasz regionalny głos w Unii Europejskiej, który ukaże możliwości jedności, współpracy i solidarności” – powiedział Marek Woźniak. Marszałek podkreślił wagę współpracy Wielkopolski z Bretanią, uznając, że relacje z francuskim regionem obok relacji z partnerami niemieckimi są kluczowe dla naszego regionu, naszych społeczeństw, a nawet państw. Mają fundamentalny charakter, a wypełnianie ich treścią zależeć będzie od bieżących pomysłów, potrzeb oraz zaangażowania indywidualnych osób.
   
  Z delegacją z Bretanii spotkała się także Paulina Stochniałek, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 
   
  Podczas spotkania przedstawione zostały zadania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, a przede wszystkim z zaangażowanie ROPS w działania na rzecz migrantów, w tym w szczególności z Ukrainy. Zaprezentowano również działania realizowane przez Centrum Praw Kobiet na rzecz kobiet doświadczających przemocy. Obecnie Centrum realizuje także szereg aktywności na rzecz kobiet i dzieci z Ukrainy (od lutego 2022 roku CPK wsparło ponad 300 osób) oferując mi.in. pomoc psychologiczną, prawną, a także organizując warsztaty integracyjne. 
   
  Wizyta w Centrum Integracji Cudzoziemców w Poznaniu.
   
  Paulina Stochniałek podkreśliła, że Centra Integracji Cudzoziemców są nowatorskim projektem pilotażowym realizowanym tylko w dwóch regionach: Województwie Wielkopolskim oraz Województwie Opolskim. Dodała, że ich celem jest wypracowanie najlepszych praktyk, które będą następnie wdrażane w skali całego kraju. Przy czym jedynie w naszym województwie operatorem projektu jest instytucja samorządowa – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. 

  Galeria zdjęć: