trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

O szpitalach i rynku pracy

    Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego w dniu 24 czerwca 2010 r.

    Czerwcowe posiedzenie komisji zdominowała dyskusja na temat kondycji marszałkowskich placówek opieki zdrowotnej. Dyrektorzy Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie oraz Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, których wyniki ekonomiczne ostatnio uległy pogorszeniu, przedstawili radnym projekty programów restrukturyzacyjnych i naprawczych. Radni zaakceptowali propozycje oszczędnościowe i restrukturyzacyjne dla szpitali w Poznaniu i w Kowanówku, natomiast skierowali do ponownego opracowania plan sporządzony dla placówki w Koninie, uznając go w przedstawionej formie za mało realny.
    Członkowie komisji przyjęli ponadto pozytywne opinie w sprawie przedstawionych projektów uchwał na lipcową sesję sejmiku, m.in. w sprawie zmiany statutów kilkunastu placówek opieki zdrowotnej, propozycji zmian budżetowych związanych z realizacją zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz utworzenia wielkopolskiego obserwatorium rynku pracy, które będzie służyło wspomaganiu polityki kształcenia zawodowego w Wielkopolsce.