trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

O kredycie i dofinansowaniach

    Posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 15 stycznia 2010 r.

    Radni  zaopiniowali pozytywnie projekty uchwał sejmiku dotyczące dochodów i wydatków województwa przygotowane do rozpatrzenia na styczniową sesję. Sejmik zadecyduje m.in. o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 244,8 mln zł na pokrycie tegorocznego deficytu budżetowego, a także o korektach związanych z realizacją bieżącego planu dochodów i wydatków. Rozpatrzy również projekt udzielenia pomocy finansowej na łączną kwotę ponad 19 mln zł samorządom uczestniczącym w programie budowy obiektów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”, o którą w pierwszym tegorocznym etapie ubiega się 59 beneficjentów.
    Radni pozytywnie zaopiniowali także projekt uchwały dotyczącej darowizny na rzecz powiatu gnieźnieńskiego w formie przekazania nieruchomości o powierzchni 0,37 ha zlokalizowanej przy ul. Orzeszkowej w Gnieźnie oraz projekt uchwały sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Chodzieży w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.