trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

O INWESTYCJACH NA DROGACH

    Wrześniowe posiedzenie sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej zdominowały informacja oraz dyskusja o inwestycjach drogowych. Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Paweł Katarzyński omówił najpierw przedsięwzięcia realizowane na naszych trasach (zakończone oraz w trakcie prowadzonych prac), prezentując dane za pierwsze półrocze 2023 roku.

    Wśród największych tego typu zadań jest min. budowa obwodnicy Gostynia, modernizacje: DW 305 w Solcu, DW 444 od Szklarki Myślniewskiej, DW 306 w Buku i Stęszewie czy nowy przebieg DW 260 w Gnieźnie. To inwestycje dofinansowane  przede wszystkim z funduszy unijnych, ale wśród realizowanych przez drogowców zadań nie brakuje też mniejszych zadań, dotowanych z budżetu województwa.

    Ponadto Paweł Katarzyński przypomniał o bieżących naprawach nawierzchni, programie likwidacji zagrożeń przy drogach, działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (nowe chodniki, sygnalizacje świetlne, przejścia dla pieszych) czy też programie budowy ścieżek rowerowych. Na zakończenie zaprezentował także szczegółowe dane o wnioskach, które samorząd województwa złożył w ramach rządowego programu „Polski ład”.

    Radni zapoznali się także z informacją o funkcjonowaniu Wielkopolski w Europejskiej Platformie Regionów Podmiejskich PURPLE oraz zaopiniowali pozytywnie projekty kilkunastu zmian w tegorocznym budżecie.


    Galeria zdjęć: