trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

O PIENIĄDZACH NA ZDROWIE

    Choć podczas zdalnego posiedzenia w grudniu sejmikowa Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego zajęła się też m.in. zaopiniowaniem kilku propozycji zmian w podległych samorządowi województwa szpitalach, to jednak najwięcej czasu poświęcono sprawom związanym z finansowaniem tej sfery w regionie.
    Radni pozytywnie zaopiniowali kilka propozycji korekt dotyczących budżetu województwa i WPF, m.in. dotyczących budowy szpitala dziecięcego w Poznaniu. Przede wszystkim jednak komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2021 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej regionu. Wcześniej radni (przy 3 głosach za, 7 przeciw i 1 wstrzymującym się) odrzucili poprawkę Zbigniewa Czerwińskiego polegającą na rezygnacji z wydania przez województwo 1 mln zł na program in vitro a zwiększeniu o tę kwotę programu „Deszczówka”.
    Ponadto komisja zaakceptowała swój plan pracy na 2021 rok.


    Galeria zdjęć: