trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

NOWY PATRON DLA SZPITALA

    Dokumenty związane ze zmianą nazwy marszałkowskiego szpitala w Lesznie zaopiniowała pozytywnie sejmikowa Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, której obrady odbyły się w trybie zdalnym 17 maja. Dotychczasowy Wojewódzki Szpital Zespolony – zgodnie z wnioskiem jego dyrekcji i po ostatecznej zgodzie całego sejmiku – będzie teraz Wojewódzkim Szpitalem Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona. Na patrona lecznicy wybrano XVII-wiecznego lekarza, naukowca i nauczyciela związanego z Lesznem. Jednocześnie przyjęty zostanie nowy statut placówki.

    Wśród ponad 40 punktów rozpatrywanych przez komisję najważniejsze były te dotyczące podsumowania ubiegłego roku w regionie. Radni zapoznali się z raportem o stanie województwa za 2022 rok oraz z informacjami o mieniu i wykonaniu budżetu regionu w minionych dwunastu miesiącach. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za 2022 rok.

    Radni zapoznali się również z informacjami o wykonaniu w 2022 roku programów współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi. Zaopiniowali także kilkadziesiąt propozycji zmian w budżecie województwa i WPF. Były wśród nich przesunięcia związane z zakupem dodatkowego wyposażenia dla szpitali podległych samorządowi województwa, a także z przeznaczeniem 5 mln zł (zarezerwowanych już wcześniej w budżecie przez sejmik) na przetarg związany z zakupem ambulansów medycznych, które mają zostać przekazane ukraińskim partnerom.


    Galeria zdjęć: