trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Nowe boiska i konkursy

    Posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki w dniu 13 stycznia 2010 r.
    Radni zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały sejmiku dotyczącej tegorocznej realizacji programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. W ślad za tym, podczas styczniowej sesji, będą mogły zapaść decyzje o skierowaniu pomocy finansowej samorządu województwa w wysokości  19,64 mln zł do kolejnych 59 beneficjentów programu. Jest szansa, że kolejni inwestorzy skompletują niezbędną dokumentację jeszcze w lutym. Wówczas możliwa byłaby w tym roku w Wielkopolsce budowa 80 „orlikowych” boisk.
    Członków komisji interesował  nabór wniosków  w ramach konkursów dla podmiotów pożytku publicznego i organizacji pozarządowych na podejmowane w tym roku zadania w zakresie organizacji imprez sportowych i turystycznych. Do koordynatora konkursów,  Departamentu Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim, wpłynęły 234 wnioski od organizatorów imprez sportowych, 109 wniosków od organizatorów imprez turystycznych, 50 wniosków na dofinansowanie remontów obiektów sportowych oraz 8 wniosków na dofinansowanie remontów obiektów turystycznych. Rozstrzygnięcia konkursów zapadną w lutym.