trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

NOWA STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ DO 2030 ROKU

    Eksperci z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu opracowali Strategię Polityki Społecznej dla Wielkopolski do 2030 roku. Zanim projekt uchwały w tej sprawie zaopiniowali pozytywnie podczas grudniowego (zdalnego) posiedzenia radni z sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, zapoznali się ze szczegółami tego dokumentu. Dyrektor ROPS Grzegorz Grygiel oraz jego współpracownicy podkreślili, że kilka grup Wielkopolan potrzebuje szczególnej uwagi. Wśród nich są: osoby starsze i ich opiekunowie, osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie, rodziny i dzieci doświadczające trudności, osoby dotknięte kryzysem, migranci i pracownicy zawodów pomocowych. Nowa strategia wskazuje także na kluczowe obszary: usługi społeczne, infrastrukturę społeczną, aktywność społeczną i obywatelską, włączenie społeczne, koordynację polityki społecznej.
    Ponadto radni pozytywnie zaopiniowali projekty budżetu województwa na 2021 rok i wieloletniej prognozy finansowej regionu, poparli propozycje zmian w tegorocznych finansach oraz przyjęli plan swojej pracy na najbliższe 12 miesięcy.


    Galeria zdjęć: