trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

NIE TYLKO DLA ROWERZYSTÓW

    Dzięki finansowej pomocy samorządu województwa udało się zrealizować w regionie 35 zadań z zakresu drobnej infrastruktury turystycznej. Ich łączna wartość to około 2,5 mln zł, z czego 1,3 mln zł pochodziło z budżetu województwa (pozostała część to wkład partnerów samorządowych lub organizacji pozarządowych). Najwięcej inwestycji dotyczyło turystyki rowerowej, a także wypoczynku nad wodą. Takie dane wynikają z informacji na temat wsparcia samorządu województwa na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej w Wielkopolsce w latach 2018-2020, którą dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki UMWW Tomasz Wiktor przedstawił członkom sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki podczas zdalnych obrad 17 maja.

    Radni zapoznali się również z przebiegiem tegorocznego naboru wniosków na zadania w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa. Jak się okazuje, zainteresowanie dofinansowaniem przez województwo tego typu inicjatyw było rekordowo duże, a w sumie kwota, o którą wnioskowano aż czterokrotnie przewyższyła zaplanowane na ten cel wydatki.

    Komisja wysłuchała także informacji podsumowujących samorządowy rok 2020, a dotyczących wykonania budżetu, sprawozdania finansowego, stanu mienia, raportu o stanie województwa. Radni zapoznali się też z informacjami o współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi w minionym roku.


    Galeria zdjęć: