trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Najlepsze lokalne inicjatywy proekologiczne i prokulturowe nagrodzone!

  Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wręczył dzisiaj nagrody w Konkursie pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego”. Laureaci konkursu otrzymali nagrody pieniężne oraz dyplomy ufundowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Pula nagród w tegorocznej edycji wynosi 550 tys. zł.
   
  - Cieszę się, że już po raz 23. udaje nam się nagrodzić ludzi, którzy bezinteresownie działają na rzecz swoich społeczności i motywują do działania samorządy lokalne. Wszystkie wyróżnione dziś inicjatywy zmieniają otaczającą nas wielkopolską rzeczywistość na lepsze poprawiając klimat i dostępność do dóbr kultury, a co jeszcze ważniejsze integrują mieszkańców – mówi Jacek Bogusławski, Przewodniczący Kapituły Konkursu. 
   
  W spotkaniu, które odbyło się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich udział wzięli Małgorzata Waszak - Klepka, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, radni wojewódzcy oraz włodarze wielkopolskich miast, gmin i powiatów.
   
  Konkurs pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego” organizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego od 2000 roku. Jego celem jest popularyzowanie lokalnych, proekologicznych inicjatyw, szczególnie tych z obszaru edukacji ekologicznej, a także zachowań zmierzających do poprawy jakości powietrza oraz właściwego zagospodarowania odpadami. Istotą Konkursu jest również aktywizacja lokalnych społeczności i promocja działań o znaczeniu kulturowym i historycznym, które nawiązują do tradycji i przyczyniają się do realizacji idei „Małej Ojczyzny” bliskiej swoim mieszkańcom.
   
  Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego: gmin wiejskich, gmin miejskich (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), gmin miejsko - wiejskich i powiatów (z wyłączeniem miast na prawach powiatu). W Konkursie mogą również brać udział organizacje, w tym organizacje pożytku publicznego, a także podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie Województwa Wielkopolskiego oraz podległe jednostkom samorządu terytorialnego jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i jednostki pomocnicze gminy.