trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Nad Smogiem i Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego debatowali członkowie WRDS w Poznaniu

    Czerwcowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu poświęcone zostało dwóm zasadniczym tematom: Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku oraz Smogowi jako zagrożeniu dla zdrowia i życia mieszkańców Wielkopolski. Spotkaniu przewodniczył szef Rady Krzysztof Małecki z Forum Związków Zawodowych. W spotkaniu udział wzięli m.in. prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Jolanta Ratajczak oraz członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski.

    Planowany rozwój w ramach Regionu został zaprezentowany przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Grzegorza Potrzebowskiego dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej oraz jego zastępcę Michała Kurzawskiego. Zgodnie z przepisami ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego marszałek województwa przedstawia stronie pracowników i stronie pracodawców WRDS do zaopiniowania projekty strategii rozwoju województwa i programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz sprawozdania z ich realizacji.

    Drugie zagadnienie omówione podczas spotkania to Smog jako zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Temat w ujęciu Poznania zreferowany został przez przedstawicieli Ratusza - Przemysława Surdyka i Maję Niezborałę, którzy omówili działania Miasta Poznania w zakresie poprawy jakości powietrza. Prezes Jolanta Ratajczak przedstawiła program „Czyste powietrze” oraz wynikające z niego możliwości dofinansowania wymiany domowych pieców na źródła ekologiczne. Zasadniczym celem programu jest walka ze smogiem, a w szczególności ograniczanie wielkości emisji zanieczyszczeń pochodzących z domów jednorodzinnych. Mariola Górniak dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu poinformowała o zadaniach samorządu województwa w obszarze ochrony powietrza. Z kolei Marzena Andrzejewska-Wierzbicka zastępca dyrektora departamentu zaprezentowała temat smogu jako zagrożenie dla zdrowia
    i życia mieszkańców miasta Poznania oraz województwa wielkopolskiego.


    Galeria zdjęć: