trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Nabór wniosków dla Gmin na operacje typu: Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach PROW 2014-2020

    W dniu 25 października 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 7340/2023  w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu: „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Nabór dotyczy operacji z zakresu budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych o powierzchni nieprzekraczającej 5000 m2 oraz głębokości nieprzekraczającej 3 m albo budowy lub przebudowy takich zbiorników wraz z budową lub przebudową infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do funkcjonowania takich zbiorników, którego Wnioskodawcą mogą być gminy. Pomoc jest przyznawana w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowalnych, jednak nie wyższej niż 500 000 zł na operację.

    Dokumenty: