trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Nabór uzupełniający na wystawę marki Wielkopolska na Space Tech Expo Europe

  Nabór uzupełniający na wystawę marki Wielkopolska na Space Tech Expo Europe, Brema (Niemcy), 16-18 listopada 2021 r.

   

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza dodatkowy nabór na wystawiennicze stoisko regionalne organizowane w ramach działań na rzecz budowy rozpoznawalności marki Wielkopolska podczas wydarzenia Space Tech Expo Europe, Brema (Niemcy), 16-18 listopada 2021 r. Więcej informacji: https://www.spacetechexpo.eu/

   

   

  Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) oraz uczelni wyższych, inicjatyw klastrowych i instytucji otoczenia biznesu, posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem Inteligentnej Specjalizacji „Przemysł jutra”, „Wyspecjalizowane procesy logistyczne”, „Rozwój oparty na ICT”, zainteresowanych włączeniem w łańcuch wartości przemysłu kosmicznego.

  Podmioty zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, Oświadczeniem o pomocy de minimis, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS/CEIDG na adres e-mail: dorota.naparta-kupisz@umww.pl lub pocztą, do 13 maja 2021 r. (czwartek). Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu.

   

  Dodatkowe informacje:
  Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

  (tel. 61 62 66 260, e-mail: dorota.naparta-kupisz@umww.pl).