trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

MUZEUM NIE TYLKO OD POWSTANIA

    Funkcjonowanie Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości – placówki, którą samorząd województwa przejął od miasta Poznania od 1 stycznia 2023 roku – było głównym temat styczniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury. Ze względu na wagę tematu i zaproszonych gości radni po raz pierwszy od dłuższego czasu obradowali w trybie stacjonarnym – w siedzibie UMWW.

    Strukturę muzeum i zakres jego działalności przedstawił radnym dyrektor WMN Przemysław Terlecki. W skład jednostki wchodzi pięć oddziałów: Muzeum Powstania Wielkopolskiego (mieszczące się obecnie w odwachu na Starym Rynku), Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956, Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII, Muzeum Uzbrojenia, Muzeum Armii „Poznań”. W gestii placówki znajdują się też dawny schron przeciwatomowy na Smochowicach oraz (niedostępne dla zwiedzających ) forty VIIIa i IX.

    Najwięcej czasu poświęcono tematowi, który stanowił zasadniczy cel zamiany instytucji kultury między miastem i województwem, a więc budowie nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Placówka o powierzchni około 3000 metrów kwadratowych będzie budowana w miejscu dawnego lodowiska „Bogdanka”. O założeniach wybranego projektu architektonicznego, koncepcjach związanych z aranżacją wystawy stałej i planowanym harmonogramie działań (zakładającym udostepnienie obiektu publiczności na koniec 2026 roku) mówił Przemysław Terlecki.

    Z kolei marszałek Marek Woźniak zrelacjonował radnym ustalenia dotyczące współfinansowania budowy i współprowadzenia muzeum przez resort kultury, poczynione podczas odbytego dzień przed posiedzeniem komisji spotkania z wicepremierem Piotrem Glińskim. – Największym wyzwaniem, oprócz sfinansowania inwestycji (a zapewne będą to jeszcze większe koszty niż nam się dzisiaj wydaje), będzie to, jak powstałą muzealną kubaturę wypełnić atrakcyjną dla zwiedzających treścią – przyznał Marek Woźniak.


    Galeria zdjęć: