trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Modernizacja energetyczna w regionie z potężnym unijnym wsparciem od Marszałka

  Gośćmi Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego byli dzisiaj wójtowie, burmistrzowie i starostowie wielkopolskich miast, gmin i powiatów. Marszałek podpisał umowy na kwotę ponad 45 mln złotych dofinansowania środkami unijnymi, pochodzącymi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) dla inwestycji, związanych z modernizacją energetyczną obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia czy ośrodki pomocy społecznej. Umowy z Marszałkiem Markiem Woźniakiem podpisali: Przemysław Renn - Wójt Gminy Mieścisko, Andrzej Wilkoński - Starosta Nowotomyski, Paweł Szybaj - Zastępca Burmistrza Gminy Rawicz, Mariusz Zgaiński – Starosta Grodziski, Piotr Hojan - Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego, Ewa Noszczyńska-Szkurat - Pierwszy Zastępca Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, Tomasz Kałużny - Burmistrz Gminy i Miasta Września oraz Marian Szkudlarek - Burmistrze Miasta i Gminy Swarzędz, Łukasz Litka - Wójt Gminy Lipno, Elżbieta Rybarczyk – Burmistrz Wielenia i Paweł Rajski - Starosta Ostrowski. 
   
  - Liczba podpisanych dotąd umów pokazuje, jak duże dofinansowanie przeznaczamy na działania termomodernizacyjne w Wielkopolsce. Wkrótce osiągną one wartość blisko 300 mln. Dzisiejsze umowy opiewają na 45 mln zł – to także niebagatelna kwota wsparcia unijnego dla tych niezwykle ważnych, z wielu względów, inwestycji– powiedział Marek Woźniak. Marszałek podkreślił także, że termomodernizacja jest jednym z kluczowych elementów całego procesu – z jednej strony oszczędzania energii, a z drugiej – obniżania emisji CO2, co stanowi jeden z głównych celów Unii Europejskiej, ale także Polski. - Te działania wpisują się wprost w oszczędzanie klimatu i cieszę się, że nasze, wielkopolskie samorządy wykazują tak dużą aktywność w tym zakresie. Dzisiejsze projekty dotyczą obiektów użyteczności publicznej, ale na pewno stanowią też przykład do naśladowania dla  prywatnych właścicieli, zachęcający do podejmowania inicjatywy w zakresie czynienia oszczędności w utracie energii we własnych budynkach – mówił Marszałek.  Dodał, że „oszczędność energii w każdym miejscu w Wielkopolsce jest w tej chwili bezcenna i to dla nas wszystkich zadanie priorytetowe”.  
   
  Dzięki unijnemu wsparciu Gmina Mieścisko zrealizuje projekt pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku” (dofinansowanie 
  6 566 589,64 PLN); Powiat Nowotomyski przeznaczy otrzymane środki unijne na „Modernizację energetyczną budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przy ul. E. Sczanieckiej” (dofinansowanie 5 984 579,42 PLN). Z kolei Gmina Rawicz wykona „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminie Rawicz: budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu oraz budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu” (dofinansowanie 5 916 434,21 PLN), a Powiat Grodziski „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodziskiego” (dofinansowanie 5 605 101,95 PLN). Gmina Grodzisk Wielkopolski przeprowadzi gruntowną „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim” (dofinansowanie 4 963 345,18 PLN), Gmina Tarnowo Podgórne wykona „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie” (dofinansowanie 4 293 579,28 PLN), a Gmina Września zrealizuje „Modernizację energetyczną budynku przy ul. Batorego 8 na potrzeby Centrum Aktywności Seniora „Wrzosowisko”, Ośrodka Pomocy Społecznej i Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6” (dofinasowanie 2 860 367,34 PLN). Gmina Swarzędz przy wsparciu unijnym wykona „Kompleksową termomodernizację byłego obiektu hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby budynku użyteczności publicznej w Swarzędzu” (dofinansowanie 2 798 121,96 PLN), Gmina Lipno przeprowadzi „Termomodernizację Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lipnie” (dofinasowanie 2 584 874,48 PLN), Gmina Wieleń „Termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieleniu i budynku Szkoły Podstawowej w Miałach” (dofinasowanie 2 346 284,08 PLN), a Powiat Ostrowski „Termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim” (dofinansowanie 1 255 277,14 PLN).
  Warto zaznaczyć, że środki na realizację tych wszystkich inwestycji pochodzą z WRPO 2014+ z Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, w ramach którego Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał dotychczas projekty na łączną kwotę dofinansowania prawie 287 mln zł oraz z Działania 11.3 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU)” na łączną kwotę dofinansowania ponad 26 mln zł.
   
  Instrument REACT-EU jest częścią NextGenerationEU, który zapewnia dodatkowe finansowanie programów polityki spójności w latach 2021 i 2022. To jeden z elementów tzw. Europejskiego Planu Odbudowy, czyli dodatkowego wsparcia na walkę z kryzysem w Europie oraz naprawę gospodarki dotkniętej skutkami COVID-19. Wielkopolska otrzymała na ten cel ponad 34 mln euro, które zostało rozdysponowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetową 11. „Instrument REACT-EU EFRR”). Środki zostały przeznaczone na szpitale, przedsiębiorców i wspomnianą termomodernizację.
   
  Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.pl  

  Galeria zdjęć: