trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Minister Edukacji Narodowej gościem plenarnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu

    Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej uczestniczyła w posiedzeniu WRDS w Poznaniu, które odbyło się 11 czerwca br. Tematem obrad były propozycje zmian przepisów systemu kształcenia zawodowego.

    Przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego odnieśli się do zaproponowanych przez resort edukacji podczas Kongresu Powiatów we Wrocławiu 6 kwietnia 2018 r. zmian w zakresie przeprowadzania egzaminów czeladniczych dla młodocianych pracowników, które polegać miałyby na realizacji części pisemnej egzaminu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w szkole, a w części praktycznej przed komisją izby rzemieślniczej z udziałem egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Członkowie Zarządu Związku oraz Rady Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej wyrazili opinię, iż takie rozwiązanie niszczy formułę egzaminu, deprecjonując egzaminy przeprowadzane przez izby rzemieślnicze i nadawane dokumenty – świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie. Podzielenie egzaminu czeladniczego pomiędzy dwóch organizatorów, wypacza istotę egzaminu. Koncepcja ta budzi wątpliwości zarówno formalno-organizacyjne, jak i merytoryczne. Jednocześnie, mając na uwadze społeczny aspekt zmian procedowanych przez MEN, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza zgadza się ze stanowiskiem Związku Rzemiosła Polskiego, by wprowadzić do składów rzemieślniczych komisji egzaminacyjnych w trybie obowiązku przedstawiciela OKE z funkcją egzaminatora. Włączenie na stałe przedstawiciela jednostki egzaminacyjnej nadzorowanej przez resort edukacji da lepszą możliwość do sprawowania nadzoru nad procesem potwierdzania kwalifikacji zawodowych, a jednocześnie nie obciąża budżetu Państwa.

    Proponowane rozwiązania były bezpośrednią przyczyną do podjęcia przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w Poznaniu prac nad projektem stanowiska w sprawie utrzymania systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych prowadzonego dla młodocianych pracowników przez izby rzemieślnicze.

     


    Galeria zdjęć: