trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Miliony na drogi

    Posiedzenie Komisji Gospodarki Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej w dniu 24 marca 2010 r.
    Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za rok 2009.  W dyskusji podkreślano dobre wykonanie planu wydatków m.in. w działach transport i łączność. Na budowę i utrzymanie dróg  wojewódzkich  przeznaczono 41 mln złotych, a na inwestycje drogowe 108 mln zł. W ramach rozpoczętego w ubiegłym roku „Programu likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich” wykonano ponadto inwestycje wartości10,8 mln zł.
    Omawiany budżet jest pierwszym od wielu lat, który zamknięto bez tak zwanych wydatków niewygasających, związanych z koniecznością kontynuowania zadania w kolejnym roku.
    Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa w omawianych działach zostało pozytywnie zaopiniowane przez radnych komisji.