trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Melioracje zaplanowane

    Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 24 czerwca 2010 r.

    Radni zapoznali się wieloletnim planem inwestycji melioracyjnych na lata 2011-2013, przyjętym do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zapisano w nim 117 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 280 mln zł związanych z poprawą i rozwijaniem infrastruktury służącej efektywnemu gospodarowaniu rolniczymi zasobami wodnymi, które sfinansowane zostaną z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa. Ich realizatorem będzie Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.
    Członkowie komisji zapoznali się również z działaniami na rzecz rozwoju Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego w Wielkopolsce prowadzonymi przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego, wysłuchali informacji na temat realizacji „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w Wielkopolsce”, a także informacji Agencji Rynku Rolnego na temat przygotowań do żniw. Radnym przestawiono aktualne oceny dotyczące opłacalności podstawowych kierunków produkcji rolnej w regionie oraz informację Departamentu Geodezji o dokonanych w tym półroczu umorzeniach i rozłożeniach na raty oraz odroczeniach wierzytelności Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
    Radni przyjęli także projekty uchwał sejmiku na najbliższą sesję, w tym m.in. w sprawie zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa związanych z funkcjonowaniem Wielkopolskiego Zarządu Melioracji oraz w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Wielkopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Poznaniu i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem.