trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Marszałek Marek Woźniak w Pleszewie: Warto inwestować w kulturę

  Marszałek Marek Woźniak w poniedziałek 26 lipca przebywał z wizytą w Pleszewie, gdzie odwiedził m.in. Miejską Bibliotekę Publiczną i Miejski Ośrodek Kultury „Zajezdnia Kultury”, podpisał także dwie umowy – z  Arkadiuszem Ptakiem - Burmistrzem Pleszewa oraz Maciejem Wasielewskim - Starostą Pleszewskim na dofinansowanie unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektów dotyczących budowy ścieżek rowerowych w Pleszewie oraz doposażenia i modernizacji Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego.

  - Cztery kluczowe dziedziny – rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, zeroemisyjne środki transportu, w której mieszczą się ścieżki rowerowe, odnawialne źródła energii i wsparcie dla szkolnictwa zawodowego - to obszary, w które postanowiliśmy zainwestować środki z naszego regionalnego programu unijnego. Zmierzamy do tego, aby zaspokoić wszystkie samorządy, które złożyły dobre projekty – podkreślił Marszałek Marek Woźniak.

  - Obserwujemy, że mieszkańcy coraz bardziej przekonują się do korzystania ze ścieżek rowerowych. Ale ich powstanie, choćby przy samych drogach wojewódzkich, to epokowe wyzwanie. Dlatego cieszy nas konsekwentne dążenie samorządów lokalnych, które chcą te ścieżki mieszkańcom oferować, co z punktu widzenia rozwoju zeroemisyjnego transportu jest niezwykle ważne. Odnotowujemy także słuszny renesans szkolnictwa zawodowego. To niestety zaniedbany obszar i niewątpliwie mamy w tej dziedzinie wiele do zrobienia. Jednak teraz, z pomocą środków finansowych z Unii Europejskiej, możemy zrobić znacznie więcej – mówi Marszałek. 

  Marszałek zwiedził także Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Miejski Ośrodek Kultury "Zajezdnia Kultury" w Pleszewie. Oba miejsca powstały przy wsparciu finansowym samorządu  województwa ze środków WRPO 2014+, z funduszy dedykowanych rewitalizacji terenów miejskich i wiejskich oraz kulturze. - Takie obiekty bardzo zachęcają mieszkańców do przebywania w nich i korzystania z oferty jaką proponują. Każdy czuje się w nich dobrze, bo są po prostu ładne, mają ciekawe rozwiązania i funkcjonalnie  zagospodarowane przestrzenie. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Wartość dodaną stanowi fakt usytuowania obu placówek obok siebie, na terenach dawnego dworca i zajezdni kolejowej. Warto takie projekty realizować, ponieważ znacząco podwyższają jakość życia mieszkańców. To były bardzo dobrze zainwestowane pieniądze – cieszy się Marszałek.

  Unijne dofinansowanie w wysokości blisko 4 mln zł Powiat Pleszewski przeznaczy na uzupełnienie wyposażenia oraz przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych w dwóch pleszewskich placówkach, prowadzących edukację zawodową. Projekt służy podniesieniu jakości kształcenia i lepszemu dostosowaniu go do warunków i potrzeb rynku pracy. Utworzony zostanie m.in.  nowy, pożądany przez rynek pracy, kierunek kształcenia – technik energetyk. Obie placówki wyposażone zostaną w sprzęt i narzędzia – łącznie 69 różnych rodzajów urządzeń - służących kształceniu w zawodach: mechatronik, technik logistyk, technik informatyk, technik energetyk, operator obrabiarek skrawających, technik mechanik, ślusarz, technik spawalnictwa, mechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych.

  Z kolei Miasto i Gmina Pleszew zainwestuje w budowę ścieżek rowerowych ponad 2,5 mln dotacji unijnej z WRPO 2014+.  Projekt zakłada budowę blisko 2,5 km tras wzdłuż pleszewskich ulic, co przyczyni się do stworzenia zrównoważonego systemu transportowego i zwiększenia roli niskoemisyjnego transportu w komunikacji miejskiej. Płynące z tej inwestycji korzyści to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zintegrowanie różnych środków transportu; zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu, także zmniejszenie kosztów transportu  oraz poprawa jakości środowiska i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

  Warto podkreślić, że poziom marszałkowskiego, unijnego dofinansowania stanowi aż 85 procent wydatków na realizację projektów.


  Galeria zdjęć: