trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

MAMY AUDYT WIELKOPOLSKIEGO KRAJOBRAZU

    Radni z sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej, którzy obradowali w trybie zdalnym 13 lutego, poparli m.in. projekt uchwały w sprawie przyjęcia audytu krajobrazowego dla województwa wielkopolskiego.

    Dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu Jowita Maćkowiak przypomniała, że audyt krajobrazowy ma wyznaczać kierunki polityki przestrzennej i być podstawą do podejmowania działań w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu. Dokument zawiera wskazówki dla samorządów niższych szczebli, np. gmin, opracowujących miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Pozwoli to uporządkować rozwój miast oraz zagwarantować dodatkową ochronę najcenniejszym terenom, wyróżniającym się np. pod względem przyrodniczym, kulturowym czy widokowym. To obszary położone m.in. w parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach przyrody, obszarach chronionego krajobrazu i parkach kulturowych.

    Z projektu audytu wynika, że w Wielkopolsce zidentyfikowano niemal 2,5 tys. krajobrazów, w tym 120 priorytetowych. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia tego dokumentu sejmik podejmie podczas sesji 27 lutego.


    Galeria zdjęć: