trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Małe granty w dziedzinie edukacji i nauki w roku 2021

  Środki przeznaczone na zlecanie zadań w trybie małych grantów w 2021r. zostały wyczerpane.

  Informacji w sprawie zlecania organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w formie tzw. „małych grantów” w roku 2021 - pobierz dokument
  Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych - pobierz dokument
  Oświadczenie o zgodności oferty z plikiem PDF - pobierz dokument
  Oświadczenie o numerach bankowych, nip, regon i osobach upoważnionych - pobierz dokument
  Oświadczenie ubieganie lub nieubieganie się o dotację w trybie małych grantów - pobierz dokument


  Poznań, 27.05.2021 r.

  Uchwały Nr 3636/2021 ZWW z 27 maja 2021 roku w sprawie: uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów - pobierz dokument
  Oferta ZHP - Chorągiew Wielkopolska - pobierz dokument


  Poznań, 02.06.2021 r.

  Uchwała Nr 3661/2021 ZWW z 2 czerwca  2021 roku, w sprawie: uznania niecelowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów - pobierz dokument
  Oferta Fundacjai Grupa Inicjatywna Pałac Posada - pobierz dokument

  Uchwała Nr 3662/2021 ZWW z 2 czerwca  2021 roku, w sprawie: uznania niecelowości  realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów - pobierz dokument
  Oferta Stowarzyszenia Kulturalno-Turystyczne VIATOR - pobierz dokument

  Uchwała Nr 3663/2021 ZWW z 2 czerwca  2021 roku, w sprawie: uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów - pobierz dokument
  Oferta Fundacji Inicjatywa dla Opatówka - pobierz dokument


  Poznań, 11.06.2021 r.

  Uchwały nr 3693/2021   ZWW w sprawie: zlecenia realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów (Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska) - pobierz dokument

  Uchwały nr 3694/2021 ZWW w sprawie: zlecenia realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów (Fundacja „Inicjatywa Dla Opatówka”) - pobierz dokument