trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Małe granty w dziedzinie edukacji i nauki w roku 2020

  Informacja w sprawie zlecania organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w formie tzw. „małych grantów” w roku 2020 - pobierz dokument
  Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych - pobierz dokument
  Oświadczenie o zgodności oferty z plikiem PDF - pobierz dokument
  Oświadczenie o numerach bankowych, nip, regon i osobach upoważnionych - pobierz dokument
  Oświadczenie ubieganie lub nieubieganie się o dotację w trybie małych grantów - pobierz dokument


  Poznań, 13.11.2020 r.

  Uchwały Nr 2918/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 13 listopada 2020 roku w sprawie: uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów - pobierz dokument
  Oferta ZHP - Chorągiew Wielkopolska - pobierz dokument


  Poznań, 26.11.2020 r.

  Uchwała Nr 2946/2020 Zarządu Wojewdztwa Wielkopolskiego - pobierz dokument
  Uchwała Zarządu Wojewdztwa Wielkopolskiego w sprawie uznania celowości dot. Koło Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie - pobierz dokument
  Oferta Koła Gospodyń Wiejskich - pobierz dokument

  Poznań, 28.12.2020 r.

  Uchwała 3040/2020 z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie: zlecenia realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów (Koło Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie) - pobierz dokument
  Uchwała 2945/2020 z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie: zlecenia realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów (ZHP – Chorągiew Wielkopolska) - pobierz dokument