trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

LV SESJA SEJMIKU

  W poniedziałek 17 lipca odbędzie się LV – ostatnia przed wakacyjną przerwą – sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Rozpoczęcie obrad przez przewodniczącą Małgorzatę Waszak-Klepkę w sali sesyjnej UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu zaplanowano na godzinę 12.00.

  Bezpośrednią relację z przebiegu obrad można śledzić również w internecie. Transmisja dostępna będzie tutaj: https://www.umww.pl/transmisje-obrad-sejmiku.

  Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarzy obrad.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/949/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr XLVIII/948/22 Sejmiku  Województwa Wielkopolskiego  z  dnia  19  grudnia  2022  r.  w  sprawie:  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok i lata następne.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2023 i 2024 rok.
  7. Informacja o sytuacji spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Wielkopolskiego w 2022 roku.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia Konkursu dotacji na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Kaliszu, Koninie i Pile w latach 2023-2025.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Gminie Dopiewo.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie dla Gminy Jarocin.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej  jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć w ramach IV edycji konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie”.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Muzeum Niepodległości.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE Międzynarodowej Organizacji Non Profit.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych i pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie: zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej drogi bez kategorii od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 264 (ul. Jana Pawła II) z ul. Wiatraczną w Kleczewie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 263 w Sławoszewku na terenie powiatu konińskiego w mieście i gminie Kleczew.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie kultury w 2023 roku w ramach programu „Kultura w drodze”.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe i inwestycyjne realizowane w roku 2023 w ramach programu "Kulisy kultury".
  19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu.
  20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów.
  21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.
  22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Śremie.
  23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.
  24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LI/1003/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku.
  25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku.
  26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury sportowej, realizowane w roku 2023 w ramach szóstej edycji Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
  27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe z zakresu infrastruktury sportowej, realizowane w roku 2023 w ramach szóstej edycji Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
  28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury sportowej, realizowane w 2023 roku w ramach Programu Lekkoatletycznego (dział 926 "Kultura Fizyczna").
  29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 630 "Turystyka").
  30. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.
  31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Kościan.
  32. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji dotyczącej natychmiastowego zakazu przetwarzania i wprowadzania do obrotu już zmagazynowanego ukraińskiego zboża, kukurydzy, mąki i innych produktów.
  33. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji  w sprawie działalności Domu Bogomyślnego w Baranowie pw. Św. Jakuba.
  34. Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego w 2022 roku.
  35. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
  36. Interpelacje i zapytania radnych.
  37. Zamknięcie posiedzenia.

  Galeria zdjęć: